Core-Neo

Wielofunkcyjny system do zarządzania klubem sportowym

Po co?


Czasy, gdy całe biurka w firmach były zajęte przez tony skoroszytów i papierów już dawno minęły. Porządek na biurku świadczy o jego właścicielu. I tak jak na biurku, w biznesie również liczy utrzymanie porządku. Właśnie w tym najlepiej sprawdza się Core-Neo.


Jakie są funkcje systemu?

Możliwości i funkcji jest znacznie więcej, gdyż system jest pisany przez profesjonalnych programistów z wieloletnim doświadczeniem.

Jakie są korzyści?


Dla kogo?

System dedykowany jest dla klubów, w których ćwiczący przypisani są do konkretnych zajęć oraz instruktorów. Core-Neo może zatem być używany w:

Jak to działa?

Na państwa stronie umieszczamy odsyłacz do formularza rejestracyjnego. Po weryfikacji danych przez osobę za to odpowiedzialną, każdy zarejestrowany ma przypisywany numer konta do płatności.
Do bazy Core-Neo wgląd mają jedynie upoważnieni do tego np. prezesi, instruktorzy czy osoby z recepcji.
Instruktor dostaje tablet wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, przez który prowadzi listę obecności na zajęciach oraz sprawdza czy dany zawodnik ma opłacone składki oraz ubezpieczenie.
Tablet zapisuje dane off-line. Jednakże gdy jest możliwość, należy go podłączyć do sieci bezprzewodowej, aby zaktualizował dane z serwerem (zalecamy raz na 3dni).

Interfejs programu Core-Neo

KONTAKT

Michał Jabłoński

michal.jablonski@neomegan.pl

MEGAN Technologie Informatyczne
Królewiec, ul. Boczna 41
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 758 73 45
tel. +48 25 758 33 43